Rada Naukowa Instytutu Technologii Elektronowej

 

ITE Scientific Council

ITE Scientific Council

The Scien­ti­fic Coun­cil con­si­sts of scien­ti­fic wor­kers from the Insty­tut Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej, rese­ar­chers from other Insti­tu­tes, Uni­ver­si­ties and repre­sen­ta­ti­ves of indu­stry.

Cha­ir­man: Tomasz CZYSZANOWSKI, Ph.D. D.Sc.
Vice-Chairman: Ste­fan KAMIŃSKI, M.Sc.
Vice-Chairman: Jacek MARCZEWSKI, Ph.D. D.Sc.
Secre­tary: Jacek RATAJCZAK, Ph.D.
 
Miro­sław BOBRZYŃSKI, M.Sc. Euro-Centrum S.A.
Michał BORYSIEWICZ, Ph.D. ITE
Robert BOGDANOWICZ, Ph.D. D.Sc. Poli­tech­nika Gdań­ska, Wydz. Elek­tro­niki, Tele­ko­mu­ni­ka­cji i Infor­ma­tyki,
Prof. Maciej BUGAJSKI, Ph.D. D.Sc. ITE
Prof. Andrzej CZERWIŃSKI, Ph.D. D.Sc. ITE
Tomasz CZYSZANOWSKI, Ph.D. D.Sc. Poli­tech­nika Łódzka, Insty­tut Fizyki,
Piotr DYMARSKI, M.Sc. Mosto­stal War­szawa S.A.,
Kry­styna GOŁASZEWSKA-MALEC, M.Sc. ITE
Prof. Teo­dor GOTSZALK, Ph.D. D.Sc. Poli­tech­nika Wro­cław­ska, Wydział Elek­tro­niki Mikro­sys­te­mów i Foto­niki,
Jacek HANKE, M.Sc. Digi­tal Core Design Sp. z o.o.,
Grze­gorz JANCZYK, Ph.D. ITE
Agata JASIK, Ph.D. D.Sc. ITE
Eliana KAMIŃSKA, Ph.D. D.Sc. ITE
Ste­fan KAMIŃSKI, M.Sc. Kra­jowa Izba Gospo­dar­cza Elek­tro­niki i Tele­ko­mu­ni­ka­cji,
Janusz KANIEWSKI, Ph.D. D.Sc. ITE
Jerzy KUBARA, M.Sc. Kubara Lamina S.A.
Jan KULAWIK, Ph.D. ITE
Jan ŁYSKO, Ph.D. D.Sc. ITE
Jacek MARCZEWSKI, Ph.D. D.Sc. ITE
Prof. Boh­dan MROZIEWICZ, Ph.D. D.Sc. ITE
Jan MUSZALSKI, Ph.D. D.Sc. ITE
Prof. Andrzej NAPIERALSKI, Ph.D. D.Sc. Poli­tech­nika Łódzka Kate­dra Mikro­elek­tro­niki i Tech­nik Infor­ma­cyj­nych
Janusz NOGA, M.Sc. CRW Telesystem-MESKO Sp. z o.o.
Andrzej PANAS, B.Sc. ITE
Prof. Regina PASZKIEWICZ, Ph.D. D.Sc. Poli­tech­nika Wro­cław­ska, Wydział Elek­tro­niki Mikro­sys­te­mów i Foto­niki
Prof. Dorota PIJANOWSKA, Ph.D. D.Sc. Insy­tut Bio­cy­ber­ne­tyki i Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej im. Macieja Nałęcza-PAN
Adam PIOTROWSKI, Ph.D. VIGO Sys­tem S.A.
Jacek RATAJCZAK, Ph.D. ITE
Jacek RĄBKOWSKI, Ph.D. D.Sc. Poli­tech­nika War­szaw­ska, Insty­tut Ste­ro­wa­nia i Elek­tro­niki Prze­my­sło­wej
Adam SITNIK, M.Sc. DACPOL Sp. z o.o.
Agata SKWAREK, Ph.D. ITE
Mariusz SOCHACKI, Ph.D. D.Sc. Poli­tech­nika War­szaw­ska, Wydział Elek­tro­niki i Tech­nik Infor­ma­cyj­nych
Prof. Iwona SUDOŁ-SZOPIŃSKA, Ph.D. D.Sc. Naro­dowy Insty­tut Geria­trii, Reu­ma­to­lo­gii i Reha­bi­li­ta­cji
Anna SZERLING, Ph.D. ITE
Maciej WĘGRZECKI, M.Sc. ITE
Piotr WOJCIECHOWSKI M.Sc. WB Elec­tro­nics S.A.
 
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X